GDPReg Kft. bemutatása

A GDPReg adatkezelési rendszert támogató szoftver adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak, tanácsadóknak, adatvédelmi tisztviselőknek eszközt biztosít:
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR/általános adatvédelmi rendelet)
- és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
elvárásainak teljesítéséhez, azok dokumentálásához. Használatával a szervezet képes lehet a megfelelés igazolására
GDPR rendelet követelményeinek teljesítése, dokumentálása: támogatja, pl. adatvédelmi tisztviselő kijelölés, hatásvizsgálat szükségesség vizsgálat
Beépített, folyamatosan bővített sablonok: előre elkészített általános munkavállalói és ügyfelekre vonatkozó, önkormányzatokra és intézményekre, egészségügyi és iskolarendszerű oktatási intézményekre specifikus sablonok (pl. adatkezelés célja, jogalapja, leírás, vonatkozó jogszabályok, adatkezelés elmaradás következménye, adatkezelés felelőse, érintettek, adattovábbítás esetén a címzettek listája, adatfeldolgozók)
Adatkezelések, adatfeldolgozások nyilvántartása: a sablonok igény szerinti módosításával könnyen és gyorsan elkészíthetők az egyedi nyilvántartások
Adatkezelési tájékoztatók készítése: szerkeszthető munkavállalói, ügyféltájékoztatók generálása
Nyilatkozatok készítése: A hozzájárulás alapú adatkezelésekhez generálja a szerkeszthető, kinyomtatható jognyilatkozatokat
További nyilvántartások: valamennyi szükséges nyilvántartás korlátlan számban, pl. adatkezeléseknél használt rendszerek, adatfeldolgozók, egymáshoz rendelten
Érintetti kérelmek nyilvántartása, kezelése: az érintett hozzáférési kérelme esetén a kiválasztott adatkezelések adataival szerkeszthető tájékoztatást generál
Adatvédelmi incidensek nyilvántartása: a hatóság felé bejelentésre alkalmas nyomtatvány generálható
Hatásvizsgálat: dokumentált eszközt biztosít korlátlan számú elvégzésre a beépített módszertannak megfelelően
Érdekmérlegelés: dokumentált eszközt biztosít az érdekmérlegelés korlátlan számú elvégzésre, szerkeszthető érdekmérlegelési tesztet generál
Kötelező adatkezelések felülvizsgálata: elvégezhető és dokumentálható a felülvizsgálat
Személyi- és lejáró adatkezelések felügyelete: a regisztrációkor kiválasztott díjcsomagnak megfelelő számú személy (nyilvántartott) esetén biztosítja a személyekhez rendelt adatkezelések és adatok könnyű nyomon követését, figyeli az egyes személyes adatkezeléseken belüli adatok lejárati idejét, figyelmeztet az intézkedések szükségességére, dokumentálja azok elvégzését. Megszemélyesített adatkezelési tájékoztatók, hozzájáruló nyilatkozatok generálhatók. Lehetővé teszi a személyi adatok tömeges importálását bármely szerkezetű *.xls, *.xlsx és *.csv állományból (adatkezelő döntésének megfelelő azonosítási rendszer használata lehetséges). Korlátlan számban létrehozhatók egyedi személyi törzsadat csoportok (általános munkavállalóin kívül pl. munkavállalói csoportok, hallgatók, gondozottak, olvasók, adott rendezvényen részvevők.
A legkisebb havi díjú MIKRO csomag regisztrációval is használható valamennyi funkció, azzal a korlátozással, hogy a személyi- és lejáró adatkezelések felügyelete 10 nyilvántartottig biztosított. A nem a nyilvántartandó személyek számának megfelelő csomag regisztrációja esetén a csomag limit feletti személyek adatkezelései felügyeletének manuális elvégzése adatkezelő/adatfeldolgozó feladata. Későbbi igény esetén csomagbővítés lehetséges.
Kezelés: webes működés, a szoftvert tetszőleges számú, különböző jogosultságokkal rendelkező személy kezelheti, naplózza az eseményeket
Technikai segítség: munkanapokon 8-16 óra között élő chat ügyfélszolgálat
Szoftver folyamatos fejlesztése: további, felhasználók munkáját segítő funkciók
Jogszabályi változások követése: adatvédelmi szakjogász, ISO 27001 vezető auditor közreműködésével (Dr. Farkas Tamás)
A szoftverhasználat díja csak a szoftver hibás működésével kapcsolatos segítségnyújtást tartalmazza, felkészítést, egyedi- vagy jogi tanácsadást nem (a GDPReg Kft. és a szoftverfejlesztő IP Monitoring Kft. nem tud vállalni adatvédelmi tisztviselő (DPO) szolgáltatást, kizárólag meglévő partnereknek korlátozottan tud a szoftver bevezetésében támogatást nyújtani, egyedi megállapodás alapján.