Nemzetközi Bankárképző Központ Rt. bemutatása

1988-1990
28 magyar bank és a Francia Bankárképző Központ (CFPB) megalapítja a Bankárképzőt
Kelet-Európa első bankárképző intézményét 28 magyar bank és a Francia Bankárképző Központ (CFPB) hívta életre azzal a céllal, hogy egy szervezet keretei között egyesüljön a szakértelem, a tapasztalatok, a pénzügyi ismeretek és az anyagi eszközök.
1989-ben kezdődött meg az oktatási tevékenység, melyhez a tananyagok jelentős részét kezdetben a CFPB bocsátotta rendelkezésre, azonban a későbbiekben saját készítésű oktatási anyagok váltották fel.
1990-ben elindítottuk a posztgraduális Bankdiploma Programot (BADI) - ekkor iratkozott be az első BADI csoport a Bankárképzőbe.
1993-1999
Elindulnak diplomaprogramjaink és megkezdjük tanácsadói tevékenységünket
1993-ban megkezdtük az államilag elismert szakképesítést nyújtó bankszakmai programunkat (FEBI) távoktatás formájában. A kezdetben 6, jelenleg 7 modulra épülő képzés kialakításában a legjobb nemzetközi példákat vettük alapul, amihez nagy segítséget jelentett az Európai Unió Phare programjának keretében a belga, a holland és a portugál Bankárképzőtől kapott szakmai támogatás.
1995-ben kezdte meg tanulmányait az első befektetéselemzői diplomaprogramban (EFFAS) részt vevő csoport, amelynek végzős hallgatói a Bankárképző, a Közép-Európai Brókerképző Alapítvány, valamint a Magyar Befektetés Elemzők Egyesülete közös oklevele mellett az European Federation for Financial Analysts’ Societies (EFFAS) nemzetközi diplomáját vehetik át.
1995 óta foglalkozunk szakértői, tanácsadói tevékenységgel, melyben elkötelezett, szakmailag felkészült, rendkívül erős szakértői csapatunkra támaszkodhatunk.
1999-ben kezdtük el az immár rendszeressé vált kockázatkezelés aktuális kérdéseivel foglalkozó konferencia-sorozatunkat. A szakma körében nagy népszerűségnek örvendő sorozat kezdetben a piaci kockázatkezeléssel, majd a hitel- és működési kockázat kérdéskörével, Bázel II-vel és az új Tőkeegyezmény aktuális gyakorlati kérdéseivel, legújabban pedig a MIFiD és Solvency témakörökkel foglalkozik.
2000-2002
Bővítjük programkínálatunkat és elindul Bázel II tanácsadási üzletágunk
Kezdetben a Felügyelet megbízásából végeztük el bankok, befektetési vállalkozások helyszíni átvilágítását, majd több kisbanknál vettünk részt stratégiakialakításban, szervezetfejlesztésben. 2000 óta rendszeresen részt vettünk Phare támogatással megvalósuló szakértői programokban Magyarország euro-atlanti integrációjával kapcsolatban. 2001-től fokozatosan nyert teret a Bázel II témakörhöz kapcsolódó tanácsadás: projektmenedzsment, folyamatátvilágítás és -átalakítás, minősítési rendszerek kialakítása és validációja, CRD-re való felkészültség felmérése, implementáció akciótervének kialakítása, minőségbiztosítás - hogy csak néhányat említsünk számos tanácsadói feladatunk közül.
2001-ben kezdtük meg a Strukturális Alapok Képzési Programot, melyet azóta is sikeresen bonyolítunk mind egyedi megrendelésre, mind pedig a meghirdetett, standard tanfolyam formájában.
2001-ben elindítottuk az Eurobankár programot, mely szintetizálta az európai uniós és gazdasági ismereteket a Gazdasági és Monetáris Unió teljeskörű bemutatásával.
2001-ben alakítottuk ki a Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetségével karöltve a Vagyon, Alap, Portfólió (VAP) programot, mely a szakma által elismert képesítést biztosít vagyonkezelők és porfoliókezelők számára.
2002-ben az élethosszig való tanulás terjedő koncepciója és a modern technológiai lehetőségek segítségével kialakítottuk a magyar bankszektor első bankszakmai e-learning tananyagát.
2003-2006
Nyitunk Európa felé és elkezdjük a Bázel II scoring, PD és LGD modelljeihez kapcsolódó tanácsadási tevékenységünket
2003-ban Phare-támogatással elindítottuk a Kis- és középvállalkozások humán erőforrásainak képzése c. oktatási programot, melynek során a vállalkozókat készítettük fel az EU-csatlakozás kapcsán felmerülő feladatokra.
2004-ben lebonyolítottuk a GKM által meghirdetett Multiplikátor képzési programot, melynek befejeztével a sikeres vizsgát tett hallgatók bekerültek a minisztérium hivatalos pályázatírói regiszterébe.
2006-ban indítottuk el az Európai Bankszakmai Oklevél (EFCB) vizsgafelkészítő programunkat, amely az Európai Bankárképzők Szövetségének (EBTN) közös bankszakmai oktatási programja és oklevele.
2007-2009
Bővül nemzetközi oklevélkínálatunk, sikerrel zárulnak első Bázel II IRB és AMA projektjeink
2007-ben a szakma igényeinek megfelelően átalakítottuk a befektetéskezelői és -elemzői programjainkat és létrehoztuk a Befektetéskezelői Programot (VAP II). A befektetéselemzői diplomával rendelkezők nemzetközi CIIA vizsgát tehetnek a Bankárképzőben.
2008-ban a Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi Egyetemmel közösen kialakítottuk az Európai Uniós területi pályázatok szakértő szakirányú továbbképzési programot, mely az EU pénzügyi forrásaiból megvalósítható regionális fejlesztések lebonyolítására alkalmas szakemberek képzését célozza.
2008-ban A Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. alapításának huszadik évfordulóján indította el az „Új hullám, együtt a jövőbe” mentorprogramot, aminek célja, hogy tehetséges fiatalok sikeres, vezető szakemberektől tanulhassanak, fejleszthessék szakmai tapasztalataikat, és a mentorok szemléletformáló útravalójával indulhassanak el pályájukon.
2009-ben elindítottuk a Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT) képzést, mely egy komplex pénzügyi tervezői képzés első szintje.
Tanácsadási területen sikerrel zárulnak IRB bevezetési projektjeink, ügyfeleink legnagyobb megelégedettségére. Néhány régi ügyfelünket 2004 óta támogattuk az IRB minden teerületén. Ugyancsak ebben az időszakban indulnak el és sikeresen zárulnak első működési kockázati AMA projektjeink.
2010-2013
Tovább növekvő nemzetközi aktivitás és elindul a Bankárképző szoftverfejlesztési tevékenysége
2010-2011 Folyamatosan foglalkozunk válságelemzéssel, kockázatelemzéssel- és kezeléssel. Megkezdtük az Oprisk Manager szoftver fejlesztését, hogy komplex, integrált és rugalmas megoldást kínálhassunk azoknak a bankoknak, amelyek elhatározták, hogy fejlett módszertan alkalmazásával csökkentik/kezelik működési kockázataikat.
2010-2011 Többéves előkészítés után elindítottuk pénzügyi tervezéssel összefüggő képzéseinket (MBT/EPT). Ezzel párhuzamosan gondoskodtunk a képzések európai akkreditációjáról, részt veszünk a nemzetközi szervezet (EFPA) munkájában.
2010-2012 egy EBRD által finanszírozott program keretében, ausztriai partnerünkkel a macedón tőzsde oktatási tevékenységének fejlesztésében vettünk részt, segítve ezzel a balkáni térség tőkepiaci együttműködését is. A projektnek számos hosszú távú eredménye lett, mint például a balkáni térség szakértőinek bevonása az európai oktatási szervezetek (EFFAS) tevékenységébe, illetve a lokális képző szervezetek támogatása.
2012-2013 Bázel II-es tanácsadási tevékenységünk átlépte a határokat: szakértőink több arab országban dolgoztak (Szaúd-Arábia, Jordánia). Ománi együttműködésünk első eredménye az ománi bankárképző oktatója által tartott Islamic Banking tanfolyam volt.
2014-
Nemzetközi kapcsolatok építése és megújuló Bankszimuláció
2014-ben aktívabb szerepet töltöttünk be a nemzetközi EFFAS szervezetben és tevékenyen segítünk a szervezet növekedésében. 2015-ben pályázunk a CISI tagságra, hogy Angliában is elismert okleveleket tudjunk nyújtani hallgatóink számára.
2014-2015-ben részt veszünk kockázatkezelési módszertani kutatási programban egy kutató konzorcium keretében.
2014-től megújítjuk FinSim bankszimulációs programunkat, webes környezetbe helyezve azt, és lehetővé tesszük több verzióban is (teljes, light, iszlám, hitelkártya termékspecifikus verziók).