ROOL Informatika Kft. bemutatása

Társaságunk hazai magánszemélyek tulajdonában álló informatikai vállalkozás, mely fő profiljául a magas minőségi követelményeket kielégítő szoftverfejlesztést és a hozzá kapcsolódó szaktanácsadást választotta. A cég - gyökereihez hűen - Monostorpályi székhellyel alakult, működését kiterjesztve - egyelőre - budapesti és debreceni partnerkapcsolati- és fejlesztési központtal. A cég tulajdonosi körét stratégiai céljaink megvalósításához szükséges kiemelt üzletágak vezetői alkotják. A ROOL Informatika alapítása előtt a ROOL-Soft Bt. keretein belül végeztük lényegében azonos tárgykörű tevékenységünket, többségében alvállalkozóként az Oracle Hungary Kft. és helyi cégek konzultációs / alkalmazás-fejlesztési üzletágában.
Munkatársaink

Társaságunk magasan kvalifikált szakemberekkel rendelkezik, akik a nélkülözhetetlen állandó önképzés és eszközeink technológiai fejlesztése mellett rendszeresen vesznek részt szakmai konferenciákon és képzéseken azzal a céllal, hogy megszerzett ismereteikkel biztosítani tudják a legkorszerűbb eszközöket és szolgáltatásokat partnereink számára. Fejlesztői tevékenységük mellett szakmai tanácsadó feladatokat is elláttak olyan ismert vállalkozásoknál illetve szervezeteknél, mint az ORACLE HUNGARY Kft. (Budapest) továbbá alvállalkozóként pl. a Hajdú-Bét Rt. (Debrecen), Valdor Rt. (Budapest), APEH (Budapest), Synergon Rt. (Budapest). Kiemelten jelentős tapasztalatokkal rendelkezünk a nagyméretű adatbázis alapú alkalmazások tervezése és fejlesztése területen.
A vállalkozás munkatársainak létszámát folyamatosan bővítjük, építve a szakterületünkön különösen életképes távmunka kínálta együttműködési lehetőségekre. Az internet napjainkban elterjedt szélessávú elérése és korszerű eszközrendszere (online, folyamatos kapcsolatot biztosítva - akár folyamatos hang/kép kapcsolat) technológiánkkal összekötve lehetővé teszi, hogy az ország különböző pontjain élő, jól képzett szakemberek, diákok illetve mozgáskorlátozottak is vállalkozásunk tevékeny részeseivé váljanak.

Üzletpolitikánk

Üzletpolitikánk középpontjában olyan termékek és szolgáltatások biztosítása áll, melyekkel hozzájárulhatunk partnereink vállalkozásainak Magyarországon és az Európai Unión belüli versenyképességének fenntartásához és előrelépéséhez. Úgy véljük, hogy a minőségi informatika terjedése és fejlődése töretlen lesz a jövőben is, és meggyőződésünk, hogy cégünk kölcsönös elégedettséggel tud ezen a szakterületen szolgáltatásokat nyújtani partnereink számára amellett, hogy technológiai fejlesztéseinkkel az informatikát, mint alkalmazott tudományt is képesek vagyunk szolgálni. Célunk a legmagasabb minőség biztosítása teljeskörű kiszolgálással az igényfelméréstől a követő támogatásig, előnyös árakon, partnereink kockázatvállalását minimálisra csökkentve (pl. az alkalmazás-szolgáltatás bérleti konstrukciójának nyújtásával).
Szolgáltatási területeink

Informatikai rendszerek fejlesztése egyedi igények alapján

Egyre gyakrabban tapasztaljuk - és lehetőségeinkhez mérten mi is erősítjük - azt a tendenciát, hogy az informatika passzív (követő, dokumentáló) szerepkörből a vállalkozás aktív részesévé válik abban az értelemben, hogy az értékteremtő folyamatokban, szükséges - akár napi szintű - döntéshozatalokban mind jelentősebb szerephez jut. Sokszor ezek a folyamatbeli és döntéshozatali pontokon mutatkozó - látszólag akár apró - eltérések, egyedi működések eredményezhetnek jelentős versenyelőnyt a vállalkozásoknak, melyek hatékony működtetésében alkalmazható az informatika. Partnereink versenyképességének fenntartásában és növelésében fontos szerepe van a testreszabott, egyedi működési modelleknek, azaz az egyedi fejlesztési igények szerint kialakított informatikai rendszereknek. Ennek megfelelően vállalunk rendszerszervezési illetve -tervezési és -építési feladatokat.
Feladatmenedzsment támogatás

A munkavégzésben alapvető követelmény a feladatok pontos meghatározása, strukturálása, emberi erőforrások - és felelős - rendelése a felmerült feladatokhoz és a végrehajtás követhetősége, ellenőrizhetősége. Ezen a területen hathatós támogatást tud nyújtani egy jól strukturált információs rendszer, melynek kialakítására vállalkozunk.
Logisztikai rendszerek

Munkatársaink több éves tapasztalatra tettek szert logisztikát támogató informatikai rendszerek tervezésében, fejlesztésében, üzemeltetésében és követésében. A logisztika komplex területéről kiemeljük az alábbi részterületeket, melyekhez informatikai támogatást nyújtunk:
vonalkódos készletkezelés (gyári számtól a különböző vezérlő címkékig, tárhely és sarzs kezelés, FEFO - élelmiszeripar)
gyártáskövetés (ipari mérlegek online rendszerbe kapcsolásával)
vevőkapcsolat kezelés (megrendelések, szállításszervezés)
termelésirányítás, árualap kezelése.
Honlap készítés, fejlesztés

Minden előrejelzés szerint az internet terjedése, így a vállalkozások/társaságok internetes jelenlét iránti igénye folyamatosan nőni fog. A web alkalmazhatósága fokozatosan változik, bővül. Sok alkalmazási területen praktikusan használható a központi rendszerhez való internetes, böngésző felületű hozzáférés. Gondolunk itt pl. földrajzilag eltérő helyeken fellelhető, de szorosan együttműködő közösségre (az együttműködés oka és célja sokféle lehet, akár egy cég munkatársaira is gondolhatunk).
Üzemeltetési feladatok ellátása

Az informatika szükséges velejárója a sokszor nyűgös üzemeltetés, rendszergazdai teendők, támogatási feladatok ellátása. Ezekre a feladatokra is ajánljuk szolgáltatásainkat partnereinknek.
Technológiánk

Cégünk stratégia céljainak megfelelően partnereink számára lehetővé tesszük - egyben ajánljuk - az úgynevezett nyílt forrású, illetve szabad szoftverek alkalmazását az üzleti szoftverek területén is. Támogatjuk a Linux operációs rendszer és a PostgreSQL objektumrelációs adatbáziskezelő alkalmazhatóságát termékeinkhez.
A fejlesztési folyamatot - az igényfelméréstől a követésig - a saját technológiai fejlesztésű ROOL Designer eszközünkkel végezzük. A ROOL Designer alapfilozófiájában hasonlít az Oracle Corporation Oracle Designer termékére, repository (központi adatszótár) alapú konkurens hozzáférésű, robusztus alkalmazás modellező és -fejlesztő környezet. Eszközkészletében építünk az SSADM és az UML szabványok egyes technikáira, kiegészítve azokat saját fejlesztéseinkkel, melyek elsősorban a speciális területekre felkészített, modellezést és fejlesztést gyorsító, egyben minőségi kereteket felállító deklaratív és vizuális fejlesztési környezetet biztosító eszközök, konvenciók és módszerek.

ROOLNET

ROOLNET

    (0)

Vállalatirányítási rendszer élelmiszeripari cégeknek