SZÁM-PONT Kft. bemutatása

Miért jó döntés, ha a SZÁM-PONT Kft. tanfolyamát választja?
Korunk folyamatos kihívás elé állít minket. Új technológiák, gépek, eszközök megjelenése, a számítástechnika gyors fejlődése, a bonyolultabbá váló feladatok, növekvő követelmények, a tudományok gyorsan bővülő ismeretanyaga folyamatos tanulásra kényszerít bennünket. A munkaerő-piacról kiszorulóknak pedig különösen fontos, hogy elsajátítsák azon ismereteket, melyek segíthetnek visszakerülni a munka világába.
A munkaerőpiac követelményeinek való megfelelés okán ma már nem csak a gyerekeknek, fiataloknak kell tanulniuk, hanem a munkaviszonyban álló korosztályoknak is. Ez az elvárás fogalmazódik meg napjainkban a sokszor hallható „Élethosszig tartó tanulás” és „az élet minden területére kiterjedő tanulás” szlogenjeiben is.
Az élethosszig tartó tanulás nem azt jelenti, hogy sokszor és sokat járunk iskolába. Kell a tudásgyarapítással is foglalkozni, de az ismeretek gyakorlatba történő átültetése legalább olyan fontos.
Erre számos garanciát is vállalunk:
Oktatási intézmény garanciánk:
E-000320/2014 számon, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által engedélyezett képző intézményként működünk.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által engedélyezett képzési programokat valósítunk meg.
Tanfolyamainkon csak a képzési programokban előírt végzettséggel és oktatói tapasztalattal rendelkező tanárok oktatnak.
Felnőttképzési minőségbiztosítási rendszert működtetünk.
Tanfolyami garancia:
Felnőttképzési szerződésben rögzítjük a képzésben résztvevőre és a ránk vonatkozó kötelezettségeket, jogokat, amelyeknek teljesítését nem csak a hallgatóktól várjuk el, hanem mi is garantáljuk, hogy az általad kiválasztott képzést a szerződésben rögzített pontok szerint valósítjuk meg.
Vizsgagarancia:
Azon hallgatóink számára, akik a tanfolyami órák 90 százalékán részt vesznek, és modulzáró vizsgáikat eredményesen leteszik, garantáljuk a sikeres vizsgát. Sikertelen vizsga esetén a következő vizsga díját mi álljuk.