Nexum Magyarország Kft. bemutatása

Az Internet magyarországi széleskörű elterjedését jóval megelőzve 1996-ban alakult cégünk Szegeden, majd az informatika folyamatos térnyerése után, a web alapú megoldások iránti igény növekedésével együtt, cégünk is rohamos fejlődésnek indult. A fejlődés és növekedés természetes velejárójaként tevékenységünket jól elhatárolható részekre bontottuk, hogy szolgáltatásaink magas színvonalát tartani tudjuk, illetve a megnövekedett ügyfélforgalom enyhítésére megnyitottuk budapesti irodánkat.

Tanácsaink segítségével partnereink online kampányai és web áruházai, üzleti alkalmazásai jövedelemtermelő befektetéssé válnak, illetve a toborzás-, kiválasztás szoftvereink segítségével jelentős megtakarításokat tudnak elérni. Az általunk megvalósított alkalmazások jó híre nyomán ügyfeleink száma fokozatosan növekszik, számukra egyre komplexebb szolgáltatásokat nyújtunk mind az arculat és design, mind a programfejlesztés illetve a HTML és az üzemeltetés területén.

Az ötlet megszületése, és annak megfogalmazása és megvalósítása, már túlmutat az egyszerű fejlesztés fogalmán, hiszen projektvezetőink segítségével mind a kreatív feladatok, mind pedig a külvilág számára alig látható alkalmazásfejlesztési feladatok, emberi közelségbe kerülnek, azonban annak vélt vagy valós bonyolultsága nem válik riasztóvá.

A megépített hálózataink és fejlesztett oldalaink üzemeltetésének biztonságos volta az alkalmazott technikák és technológiák magas szintű ismeretének segítségével valósítható csak meg. Folyamatosan fejlesztjük eszközparkunkat és munkatársainkat, mivel a folyamatos fejlődés csak így tartható fent. Fejlődésünk egyik fontos állomásához 2006-ban érkeztünk el, amikor bevezettük az ISO9001-es minőségbiztosítási rendszert.

Budapesti és szegedi kollégáink azon dolgoznak, hogy ügyfeleink online kommunikációs stratégiája és web alapú alkalmazásai gazdasági, technikai szempontból egyaránt eredményesen, gazdaságosan működjenek.

Nexum

Nexum

    (0)

A nexum által fejlesztett online toborzás-kiválasztás rendszer elsődleges célja a toborzás és kiválasztás kapc...