Az üzleti tevékenységek megújítása digitális átalakítással

Réfi Tibor

Réfi Tibor

2021.03.05

A mai modern üzleti környezetben a fejlett technológia folyamatosan alakítja a vállalatok működését.

Mindez évről évre egyre hangsúlyosabbá válik, mivel az új digitális újítások a régebben kivitelezhetetlennek vélt üzleti módszereket széles körben elfogadottá változtatják. Ennek a váltásnak a hatása digitális átalakulásként vált ismertté.

Mi a digitális átalakulás?

A gyakorlatban a digitális átalakítás egy üzleti stratégia eltervezésére és végrehajtására utal, amely növeli a digitizációt és újra értelmezi az üzleti folyamatokat egy új, digitális módon. Ez azt jelenti, hogy meg kell találni a digitális technológiák olyan átfogó és integrációs módszereit, amelyek elősegítik, hogy az üzleti vállalkozások jobb termékeket és szolgáltatásokat állítsanak elő.

Napjainkban a kiemelt jelentőségű területek egyike a robotikus folyamatautomatizálás (RPA), a mobilalkalmazások és az ügyfélközpontú technológiák, az adatgyűjtés és -elemzés, valamint számos más, korszerű, a digitális hatékonyságot támogató eszköz. Valójában a vállalkozás jellegétől függően a digitális átalakulás számtalan formát ölthet.

Egy tipikus digitális átalakítási stratégián belül azonban a kitűzött célok általában az alábbi négy, meglehetősen tágan értelmezendő kategória egyikébe tartoznak.

  1. Az első kategória a folyamattranszformáció. Ez magában foglalja az egyes üzleti folyamatok digitizációja érdekében tett lépéseket, olyan fogalmakat, mint az automatizálás bevezetése az ismétlődő feladatok számának csökkentése érdekében, vagy az ügyfelek számára egy több platformot felhasználó szolgáltatási applikáció rendelkezésre állása a vállalkozással való kapcsolattartás érdekében.
  2. A második az üzleti modell átalakítása olyan kezdeményezésekkel, mint az olyan biztosítótársaságok, amelyek prediktív adatelemzést használnak a biztosítási kötvények árainak meghatározásához.
  3. A harmadik kategória a domain-átalakítás, amely az olyan, teljes iparágakat megváltoztató eseményekre utal, mint például az Apple betörése az okostelefonok piacára.
  4. Végül pedig ott van a kulturális átalakulás, amely magában foglalja mindazt a kemény és szükségszerűen elvégzendő munkát, amely egy korábban analóg vállalkozás digitális átalakításához szükséges.

A digitális átalakulásnál, ha lehet, még fontosabb az ilyen átalakulás oka. A mai, szélsőségesen versenyközpontú gazdaságban a digitális átalakulás az innováció kulcsa. Ez az, ami lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy gyorsabban, okosabban és olcsóbban működjenek, mint versenytársaik. Ez ösztönözte a legfontosabb gazdasági paradigmaváltásokat, például az olyan vállalatok térnyerését, mint az Amazon és az Apple.

Röviden ez korunk üzleti sikerességének titka. Valójában annyira fontos, hogy a vonatkozó becslések szerint 2018-ig a vállalatok 70%-a próbált valamilyen digitális átalakítási stratégiát kidolgozni – ez a szám jelenleg még ennél is biztosan magasabb.

A digitizáció, a digitalizálás és a digitális átalakítás közötti különbség

A digitális átalakulás bármiféle megközelítésében némi egyértelműségre van szükség. Ez azért van, mert elég nagy a zavar és átfedés olyan fogalmak között, mint a digitizáció, a digitalizálás és a digitális átalakulás. A dolgok világosabbá tétele érdekében kerül meghatározásra az alábbiak szerint az egyes kifejezések jelentése, illetve jelentéstartományaik esetleges átfedései:

  • A digitizáció az analóg információk digitális adatokká alakításának folyamatát jelenti. Ilyenek például az adatbeviteli eljárások során az előzményekre vonatkozó információk adatbázisba történő beolvasása szkenneléssel, vagy más módszerrel. Ez nagyon gyakori eljárás az egészségügyben, mivel a hosszú évekig analóg módon rögzített betegadatokat fel kell tölteni az új, digitális betegkövető rendszerek. Emiatt a digitizáció létfontosságú lépés lehet a digitális átalakulás folyamatában, de semmiképpen nem tekinthető önmagáért való célnak.
  • A digitalizáció egy újabb lépést jelent a digitális technológia üzleti folyamatokba történő integrálásában. Ennek legegyszerűbb módja annak megértése, ha úgy tekintünk rá, mint speciális technológiák alkalmazására a meglévő munkafolyamatok javítása vagy kiterjesztése érdekében. Az előző példában a digitalizálás a betegkövető rendszer a korábbi analóg módszerek helyettesítése érdekében történő használatára utalna.
  • A digitális átalakulást úgy lehetne a legjobban értelmezni, mint azt az alaptervet, amely az előző két lépést koherens üzleti erőfeszítésként vonja össze a meglévő folyamatok újbóli meghatározása és az új, digitális üzleti módszertanok felfedezése érdekében. Ez magában foglalja olyan új digitális üzleti lehetőségek létrehozását is, amelyeket nem lehetett volna létrehozni a releváns technológia rendelkezésre állása nélkül. Röviden: ez egy átfogó kifejezés a vállalatok erőfeszítéseinek minden olyan szakaszára vonatkozóan, amelyek arra irányulnak, hogy a szóban forgó technológia minden tevékenység középpontjába kerüljön.

Digitális átalakítási stratégia kidolgozása a vállalkozások számára

Mivel nem minden vállalkozás jött létre egyenlő feltételekkel, és egyesek már előrébb tarthatnak a digitális átalakulás megvalósítása szempontjából, mint mások, nem létezik kizárólagos, mindenki számára megfelelő stratégia. Ehelyett a vállalkozásoknak fel kell térképezniük saját elképzeléseiket a digitális átalakulással összefüggésben.

Ennek során hosszú távú döntéseket kell hozniuk a vállalattal kapcsolatban, új eljárásokat kell létrehozniuk erőfeszítéseik támogatására, és sokszor kell végrehajtaniuk olyan kulturális változásokat, amelyek biztosítják, hogy minden elvégzett munkafolyamat tartós és produktív eredményeket hoz létre. Általánosságban elmondható, hogy a digitális átalakítási stratégia lépései a következők:

A status quo értékelése

Csakúgy, mint a legtöbb, az üzletmenetet gyökeresen megváltoztató lépés végrehajtását megelőzően, ilyenkor is minden esetben meg kell tudnunk, hogy jelenleg hol is tartunk. Ez azt jelenti, hogy felülről lefelé haladva kell átvizsgálni a jelenleg alkalmazott üzleti tevékenységeket. A figyelem középpontjába a meglévő digitális technológiák azonosítását kell állítani, olyan folyamatokat keresve, amelyek jelenleg nem felelnek meg az üzleti igényeknek vagy a hosszú távú célkitűzéseknek, valamint az olyan üzleti kihívásokat kell azonosítani, amelyekre még nem létezik megfelelő megoldás.

Az ilyen felülvizsgálat elvégzése kulcsfontosságú lépés azon széleskörű helyzetfelismerési készség kialakításában, amelyre szükség van ahhoz, hogy jelentős változásokat lehessen végrehajtani a vállalkozás működésében. Ebben a szakaszban az is fontos, hogy operatív ismereteket szerezzünk arról, hogy a különféle vizsgált folyamatok miként hatnak egymásra. Ez segít a lehető legkisebbre csökkenteni a folyamatok változásakor bekövetkező zavaró hatásokat, illetve jelzésekkel szolgál annak meghatározásához, hogy milyen változtatásokat és milyen sorrendben kell végrehajtani.

Az általános üzleti célkitűzések meghatározása

Ahhoz, hogy a folyamat eredményeként létrejövő stratégia sikeres legyen, már a kezdetektől meg kell határozni a siker feltételeit. Ez azt jelenti, hogy meghatározott üzleti célokat kell kitűzni, amelyeket várhatóan a digitális átalakítási erőfeszítések valósítanak majd meg. Ezeknek a céloknak pontosan körülírhatóaknak, mérhetőknek és időben elhatároltnak kell lenniük. Bármely cél, amely nem felel meg ennek a három fő követelménynek, túl homályos ahhoz, hogy a siker mércéjeként legyen felhasználható.

Például, ha a digitális átalakulás új digitális ügyfélszolgálati műveletek létrehozásával jár együtt (azaz egy új online portál, vagy egy automatizált ügyféltájékoztató kialakításával), akkor megfelelő cél lehet az ügyfél-elégedettségi osztályzatok meghatározott statisztikai szempontok szerinti javulása, amelyet bármilyen visszacsatolási mechanizmus alapján ki lehet értékelni. Fontos megbizonyosodni arról, hogy rendelkezésre állnak-e a jövőbeni eredmények megítéléséhez szükséges adatok, vagy végre kell-e hajtani az ilyen adatok gyűjtése előtti lépéseket, mielőtt bármilyen változtatásba fognánk.

 A dokumentumokkal kapcsolatos kockázatok

A változások, amelyeket a vállalkozásnak végre kell hajtania  annak érdekében hogy megfeleljen a digitális átalakítási menetrendnek, minden esetben bizonyos mértékű kockázatot jelent. Ez járhat a már meglévő kockázat növekedésével, vagy az üzleti tevékenységen belül teljesen új kockázati területek létrejöttével. Ezeknek a hatásoknak az azonosítása a változások bekövetkezése előtt kulcsfontosságú az üzleti kockázatkezelési tervek frissítéséhez és ennek megfelelően a kockázatcsökkentési stratégiák kialakításához.

Például, ha a digitális átalakítás magában foglalja az ügyféladatok tömeges digitalizálását, az megváltoztatja az adatvédelmi incidensekkel járó kockázat nagyságát és jellegét. Az ilyen kockázatok elleni védekezéssel kapcsolatos költségeket bele kell foglalni az átfogó digitális átalakítási tervbe. Ennek elmulasztása veszélyeztetheti a teljes átalakítási folyamatot a költségtúllépés vagy a változásokból eredő, előre nem látható szabályozási terhek miatt.

A megfelelő digitális eszközök kiválasztása

A digitális átalakítási törekvések meghatározása után ideje elkezdeni azoknak a digitális eszközöknek és technológiáknak az azonosítását, amelyek ezt lehetővé teszik. Ebben a szakaszban kezdheti meg a vállalat a program költségvetésének összeállítását, mivel a megfelelő technológiák beszerzése gyakran a digitális átalakítási stratégiához kapcsolódó legnagyobb kiadást jelenti. Az egyszeri és a folyamatos költségek a terv minden fázisában történő meghatározása nagyban meghatározza, hogy az üzlet milyen gyorsan haladhat az átalakítással.

Természetesen itt fontos megjegyezni, hogy egy tipikus vállalat digitális átalakításának egyes aspektusai olcsóbbak lesznek, mint mások. Például a távmunka-lehetőségek hozzáadása az üzleti technológiai arzenálhoz általában nem túl költséges elem. Az óriási méretű adathalmazok és az elemzési infrastruktúra használata viszont sokkal bonyolultabb, ezért megvalósításuk is sokkal költségesebb. Mivel ez utóbbi a legtöbb vállalat digitális átalakulási terveinek kulcsfontosságú része, ezért ezzel kapcsolatban nagyon körültekintően kell eljárni.

A vezetői struktúra kialakítása

A digitális átalakítási terv sajátosságainak kialakításához hasonlóan fontos szempont az átalakítás kivitelezéséért felelős személyek kinevezése. Éppen ezért, miután megismerkedünk a kihívás nagyságával és általános jellemzőivel, ideje, hogy vezetői csoportot hozzunk létre a terv végrehajtására. Általánosságban elmondható, hogy a vezető informatikai tisztviselő (CIO) tisztségének betöltésére a legtöbb vállalat vagy új vezetőt vesz fel, vagy egy, már meglévő vezetőt nevez ki erre a célra. Ennek rendezését követően a CIO megkezdheti annak a csapatnak összeállítását, amely lebonyolítja majd a vállalat digitális átalakítását.

Ennek a folyamatnak a részeként az új vezető informatikai tisztviselőnek meg kell erősítenie a vállalkozás belső kommunikációs infrastruktúráját. Ez elősegíti a vállalat felkészülését a későbbi változásokra, amelyek minden szinten fokozottabb koordinációt igényelnek az alkalmazottak és a vezetők között.

Bizonyos helyzetekben az új kommunikációs eszközök és protokollok hozzáadásának folyamata a szélesebb körű digitális átalakítási terv próbájaként szolgálhat. Az alkalmazottak jó (vagy nem megfelelő) alkalmazkodása segíthet azonosítani a terv gyengeségeit, illetve azokat a területeket, ahol ellenállásra lehet majd számítani a változással szemben, vagy hiányoznak a megváltozott helyzetben való eligazodáshoz szükséges és megfelelő készségek.

Vállalatvezetés képzéssel és oktatással

Mielőtt bármilyen valós változást hajtanánk végre a vállalkozás működésével, vagy a munkavégzéssel összefüggésben felhasznált eszközökkel kapcsolatban, elengedhetetlen, hogy előkészítsük a terepet azáltal, hogy először is felgyorsítjuk az alkalmazottak képzését. A digitális átalakulás minden szakaszában az élvonalbeli alkalmazott játszanak majd kulcsfontosságú szerepet az egész kezdeményezés sikerében vagy kudarcában. Valójában éppen a képzési erőfeszítések vezetik be azt a fajta vállalati kultúraváltást, amely ahhoz, szükséges, hogy megváltoztassa az alkalmazottak a munkához való hozzáállását.

Ha a vállalat új munkafolyamatokat és technológiákat alkalmaz, és erre nem készíti fel fokozatosan az alkalmazottakat, nagyon is fennáll annak a veszélye, hogy az üzleti stratégia összeomlik. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a digitális átalakítás megtervezése csak a munka 25%-át teszi ki. A másik 75% a végrehajtás. És mivel a beosztottaknak kell végrehajtaniuk a terv által előírt összes változtatást, semmiképp nem hanyagolható el a folyamatban játszott, kiemelkedően fontos szerepük.

Folyamatos készenlét az újrakezdésre és a felülvizsgálatra 

A digitális átalakítás tervezésének utolsó része a végrehajtandó változtatások eredményeinek áttekintésére szolgáló eljárások meghatározása, amelyek megmutatják, hogy a változások sikerrel jártak, vagy kudarcba fulladtak. Ekkor lépnek életbe a korábban meghatározott mutatók és célok. A digitális átalakulás eredményeinek mérésével a folyamat során lehetővé válik a tanfolyam szükség szerinti módosítása, ha valami nem a tervek szerint alakul.

Fontos felismerni, hogy a digitális átalakulást, különösen a régóta működő vállalkozások esetében nem könnyű levezényelni. A folyamat során egész biztosan nehézségekkel kell szembesülnünk. Ezek a nehézségek nem a kudarc hírnökei, hanem sokkal inkább lehetőségek a tervek finomhangolására és jobb teljesítésére. Ritka, ha nem is lehetetlen, hogy bármely vállalat olyan digitális átalakítási tervet dolgozzon ki, amely minden szinten és azonnal működik.

Ha tartani akarjuk magunkat az eredeti tervhez, idézzük fel a régi katonai bölcsességet: "Egyetlen haditerv sem marad érvényes az első összecsapást követően." Ahhoz, hogy a digitális átalakulás sikeres legyen, szinte kivétel nélkül többször is újra kell terveznünk majdnem mindent a cél felé vezető úton.

Digitális átalakítási lehetőségek a különböző ágazatokban 

A mai gazdaságban kevés olyan szektor van, amely nem profitál a digitális átalakulás előnyeiből. Közülük néhánynak az átlagnál hosszabb utat kell megtennie a teljes átalakulás elérése érdekében, míg másoknak egyszerűen csak a már meglévő digitális erősségeikre kell építeniük.

Digitális átalakulás az egészségügyben

Az összes olyan ágazat közül, amely nagyszabású digitális átalakítási erőfeszítéseket tesz, valószínűleg egyiknek sem származik akkora haszna az átalakításból, mint az egészségügyi szektornak. Ez az iparág rendelkezik az analóg menedzsment és üzleti gyakorlatok legrégebbi történelmi emlékeivel – mintegy 5000 éves múltra tekint vissza. Ezeket a bevett módszereket nem könnyű kiszorítani, és az Egyesült Államokban is csak a betegek védelméről és a megfizethető ellátásról szóló törvény (PPACA) célkitűzései voltak képesek megadni a kezdő lökést.

Azóta az egészségügyi ágazat digitális betegkövető rendszereket, MI-alapú diagnosztikai berendezéseket, telemedicinát és számos egyéb digitális újítást alkalmaz. Az ipar egésze olyan digitális átalakuláson megy keresztül, amelyek a teljes egészségügyi iparágat felismerhetetlenné teszik az orvosok, a kórházi adminisztrátorok és az egészségbiztosítók korábbi generációi számára. Ráadásul messze még a cél, mivel a McKinsey elemzői azt állítják, hogy számos olyan kulturális akadály maradt még érintetlen, amelyek megakadályozzák az egészségügy valódi, forradalmi átalakulását.

A bankszektor digitális átalakulása

A bankszektor is egy, a digitális átalakulásra már igencsak érett iparág. Miután kissé lassan vette fel a tempót az internet korai korszakában, az ágazat későn kezdte el a digitális átalakulást úgy felhasználni, hogy azzal valódi előnyöket nyújtson az ügyfelek számára. A mobil banki alkalmazások és a digitális pénzátutalási lehetőségek alapvetően változtatták meg az ügyfelek kapcsolatát a bankokkal.

Az igazi lehetőségek azonban a belső infrastruktúra átalakításában rejlenek. Az új technológiák, mint például a blokklánc, az ügyféladatok összegyűjtése és elemzése az előrelépés elsődleges területei, amelyek lehetővé teszik a bankok számára, hogy új szolgáltatásokat kínáljanak ügyfeleiknek, miközben csökkentik a költségeket.

A blokklánc-technológia például a bankközi elszámolási rendszerek helyettesítőjeként jelenik meg, amely végül zökkenőmentes és azonnali, határokon átnyúló tranzakciókat tesz lehetővé gyakorlatilag bármilyen felszámolt díj nélkül, az adatelemzés pedig lehetővé teszi a bankok számára, hogy olyan fogyasztóknak is hitelezzenek, akiknek eddig nem volt hagyományos értelemben vett hitelképessége, így ők először válhatnak majd a globális gazdaság szereplőivé.

Digitális átalakulás a távközlésben és a kommunikációban

Az összes olyan ágazat közül, amelyben a digitális átalakulás eredményeként jelentős változások következtek be és új lehetőségek egész sora vált elérhetővé, kiemelkedik a telekommunikációs és a kommunikációs szektor. Kevés más iparág váltott ilyen gyorsan és ilyen széles körűen az analóg rendszerekről és gyakorlatokról azok digitális megfelelőire. Ennek az átalakításnak az emblémája a PSTN (nyilvános kapcsoltvonalas telefonhálózat) globális kivezetése, amely várhatóan 2030-ra fejeződik be teljesen.

Ugyanakkor az iparág vállalatai lépéseket tettek a digitális technológiák az ügyfélszolgálatban és üzleti tevékenységben történő felhasználása érdekében. Ez lehetővé tette számukra, hogy a rezsicsökkentés nélkül javítsák az ügyfélélményt. Ők is az AI-alapú biztonsági technológiák alkalmazásának élharcosai, amelyekkel új digitális eszközeiket igyekeznek megvédeni a lehetséges ártalmaktól.

Semmi sem jelent azonban nagyobb lehetőséget az ipar számára a digitális átalakítás ösztönzésére, mint az 5G vezeték nélküli hálózatok folyamatos telepítése. Ezektől a hálózatoktól várják el, hogy létrehozzák azt a gerinchálózatot, amely addig elképzelhetetlen méretűre növeli az IoT-t (a tárgyak internethálózatát), valamint segítségükkel lehetővé válik majd az intelligens városok és a teljes körűen autonóm járművek megvalósítása. Végül pedig a telekommunikációs és kommunikációs ágazatban zajló digitális átalakulás teszi majd lehetővé az ipar valamennyi vállalkozásának azt, hogy kidolgozzák saját digitális átalakítási menetrendjüket.

Összefoglalás

A digitális átalakulás immár a globális gazdaság minden fő ágazatában elsődleges üzleti célként jelenik meg. Ez lesz az a hajtóerő, amely a vállalkozásokat egy olyan új növekedési szakaszba tereli, amely alig néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Ez teszi a digitális átalakulást a 21. század elejének egyik legkövetkezetesebb üzleti trendjévé.

Mivel mostanára már naponta érzékelhetők az egyre újabb eredmények, egyértelmű, hogy a digitális átalakulás jelentős üzleti átalakuláshoz vezet. A 18. és 19. század ipari forradalmához hasonlóan a mai vállalkozások digitális átalakulása is korszakalkotó eseményként kerül majd bejegyzésre a globális gazdaság történelmében.